Firma
UNIKOL Krzysztof Cieślik spółka jawna oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, które wykonuje od 1994 roku. UNIKOL świadczy usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi w pełnym zakresie.
Wszystkie swoje obowiązki są wykonywane w oparciu o:
 • Ustawę "O gospodarce nieruchomościami" z dnia 21.08.1997 r.
  ( Dz. U. Nr 115 poz. 741 z 29.09.1997 r. z późniejszymi zmianami. )
   
 • Ustawę "O własności lokali" z dnia 24.06.1994 r.
  ( Dz. U. Nr 85 poz. 588 z 27.07.1994 r. z późniejszymi zmianami )
   
 • Ustawę "Prawo Budowlane" z dnia 07.07.1994 r.
  ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1995r. z późniejszymi zmianami )
   
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  ( Dz. U. Nr 10 z 08.02.1995 r. poz. 46 z późniejszymi zmianami ).
   
 • Zasady etyki zawodowej
Kierownictwo
Właściciel - Pan Krzysztof Cieślik jest od 1996 roku członkiem-założycielem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 17.

W 1997 roku Pan Krzysztof Cieślik ukończył kilkuletni cykl szkoleń, organizowanych przez Polską Federację Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i uzyskał tytuł kwalifikowanego Zarządcy Nieruchomości. Ukończywszy w 1999 roku Specjalistyczny kurs Zarządców Nieruchomości uprawniający do uzyskania licencji zawodowej zarządcy zgodnie z "Ustawą o gospodarce nieruchomościami", Pan Krzysztof Cieślik został licencjonowanym zarządcą nieruchomości (licencja Nr 207).

Nasza firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Korporacji UNIQA oraz jest pod stałą opieką prawną Kancelarii Prawnej.
Pan Krzysztof Cieślik posiada również następujące uprawnienia budowlane:
 • uprawnienia ogólnobudowlane Nr KL - 124 /88
 • uprawnienia budowlane - instalacyjne wewnętrzne Nr KL - 542 /94
 • uprawnienia budowlane - instalacyjne zewnętrzne Nr KL - 541 /94
Arkusze oceny usług
Arkusze oceny wykonanych usług dostępnę sš pod poniższym adresem:
http://unikol.pl/audyt

Nasi partnerzy:
Polityka
prywatności